CROATIAN FLORA FAUNA PROGRAM
9aff.wordpress.com
Activites of RC CFF
Croatian SOTA Award
Managed by Radio Club Croatian Flora Fauna
Croatian Flora Fauna Award
Owned by Radio Club Croatian Flora Fauna
National Parks of Croatia Award
Managed by Radio Club Croatian Flora Fauna
Observatories of Croatia Award
Owned by RK HFF Managed by 9A2GA

9A Flora Fauna

Trajni 9AFF Program

(vrijede različite reference)

Pridružujući se naporima hrvatskih institucija u očuvanju i promidžbi zaštićenih prirodnih vrijednosti (područja i svojti), hrvatski radioamateri, članovi Radiokluba Hrvatska Flora Fauna, pokrenuli su hrvatski radioamaterski Flora Fauna Program (9AFF Program), s namjerom da kroz promotivne radioamaterske aktivnosti iz zaštićenih područja, potiču hrvatske radioamatere, kao i one širom svijeta, u udruživanju u podizanju svijesti o potrebi skrbi o zaštićenim prirodnim vrijednostima, poglavito onim ugroženima. 9AFF Programom obuhvaćeni su svi hrvatski Nacionalni parkovi, Parkovi prirode te Strogi i Posebni rezervati. 

Pravila »

Permanent 9AFF Program

(valid only unique references)

By joining efforts from other Croatian institutions in protecting wildlife and natural reserves and habitats, members of Radio Club Croatian Flora Fauna initiated Croatian Flora Fauna Program, with clear intention to promote wildlife and unspoiled nature through a number of ham activities from such areas, promoting worldwide awareness of Croatia's natural reserves and habitats, in the end helping to preserve the nature, especially the endangered ones. 9AFF Program covers the entire scope of protected nature in Rep. of Croatia: Strict Reserves, National Parks, Special Reserves and Nature Parks. 

Rules »

Godišnji 9AFF Program (natjecanje)

(vrednuju se sve reference tijekom jedne godine)

U cilju promocije Programa Hrvatska Flora Fauna, poticanja što većeg broja aktivatora i lovaca za sudjelovanje u ovom programu, Radioamaterski klub Hrvatska Flora Fauna, u suradnji s pravnom osobom za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj Hrvatskim vodama, projektom HRVATSKA FLORA i FAUNA na radiovalovima ustanovio je Godišnja 9AFF priznanja, kojima će nagraditi najuspješnije aktivatore i lovce tijekom kalendarske. godine. Posebno će se cijeniti aktiviranje/odrađivanje tzv., vodenih područja, u kojima dominantnu sastavnicu čini voda u nekom njenom obliku.

Više »

Annual 9AFF Program (contest)

(valid all references during one year)

In promoting Croatian Flora Fauna, through ham radio participation by activators & hunters, the Radio Club Croatian Flora Fauna has, in collaboration with Croatian Water Authority Hrvatske vode, established a CROATIAN FLORA and FAUNA On The Air project. An annual 9AFF Award will be issued to the most successful FF activators and hunters during one calendar year, in their two respective categories. Special merits shall be credited to activation of, or contact with so-called water area, a spot predominantly attributed as 'waters', duly highlighted on the list..

More »

Diploma Hrvatski nacionalni parkovi

Od 2004. godine, povodom 10. godišnjice postojanja Zagrebačkog radioamaterskog saveza te povodom 50. godišnjice osnivanja Nacionalnih parkova Hrvatske, Zagrebački radioamaterski savez izdaje diplomu Nacionalnih parkova. Osim obilježavanja navedenih jubileja, cilj je Diplomom približiti prirodne ljepote Hrvatske domaćim i stranim radiooperatorima, i potaknuti ih da posjećuju nacionalne parkove u Hrvatskoj. Diplomom je obuhvaćeno osam nacionalnih parkova Hrvatske, a to su: Brijuni, Kornati, Krka, Sjeverni dio otoka Mljeta, Paklenica, Plitvice, Risnjak i Sjeverni Velebit.

Više »

Croatian National Parks Award

Marking the 10th anniversary of the Zagreb Amateur Radio Society and the 50th anniversary of the Croatian national parks, Zagreb Amateur Radio Society has launched a diploma National Parks. In addition to marking these anniversaries, the goal is to open up these Croatian natural beauties to domestic and foreign radio operators, and encourage them to visit the national parks of Croatia. The diploma includes all Croatian national parks (Brijuni, Kornati, Krka, North part of Mljet island, Paklenica, Plitvice lakes, Risnjak i Northern Velebit).

More »