CROATIAN FLORA FAUNA PROGRAM
9aff.wordpress.com
Activites of RC CFF
Croatian SOTA Award
Managed by Radio Club Croatian Flora Fauna
Croatian Flora Fauna Award
Owned by Radio Club Croatian Flora Fauna
National Parks of Croatia Award
Managed by Radio Club Croatian Flora Fauna
Observatories of Croatia Award
Owned by RK HFF Managed by 9A2GA

Award Rules

 

Pravila za osvajanje diplome Hrvatska Flora Fauna u trajnom 9AFF Programu

DIPLOMA HRVATSKA FLORA I FAUNA


Pridružujući se naporima hrvatskih institucija u očuvanju i promidžbi zaštićenih prirodnih vrijednosti (područja i svojti), hrvatski radioamateri, članovi Radiokluba Hrvatska Flora Fauna (RK HFF), pokrenuli su hrvatski radioamaterski Program (9AFF Program), s namjerom da kroz promotivne radioamaterske aktivnosti iz zaštićenih područja, potiču hrvatske radioamatere, kao i one širom svijeta, u udruživanju u podizanju svijesti o potrebi skrbi o zaštićenim prirodnim vrijednostima, poglavito onim ugroženima. 9AFF Programom obuhvaćeni su svi hrvatski nacionalni parkovi, parkovi prirode te strogi i posebni rezervati. Referentna lista dostupna je ovdje.,
Kako bi valorizirali promotivne radioamaterske aktivnosti, pokretači 9AFF Programa (članovi RK HFF) utemeljili su 9 stupnjeva diplome Hrvatska Flora Fauna, koju mogu osvojiti radioamaterski operatori sudjelujući u 9AFF Programu, odnosno, koji radioamaterskim vezama na simboličan način upućuju svoje poruke širom svijeta o postojanju naših zaštićenih podrućja, promičući i na taj način potrebu njihova očuvanja.

Uvjeti za osvajanje radioamaterskih priznanja u Programu Hrvatska Flora i Fauna

 1. Radioamatersku diplomu Hrvatska Flora fauna mogu osvojiti svi licencirani (i SWL) operatori i to kao:
  • lovci (chasers): uspostavom odredenog broj radioveza s operatorima koji rada iz različitih 9AFF područja
  • aktivatori (activators): radeći radioamaterskom postajom iz podrucja navedenih u 9AFF listi.
 2. Za 9AFF diplomu vrijede radioveze od 25. lipnja 1995. godine.
 3. Nema ograničenja glede frekvencijskih područja i vrste rada, odnosno, rad mora biti u skladu s Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama. Neće se priznati radioveze ostvarene preko repetitora.
 4. Lovci uspostavljaju radioveze s postajama koje emitiraju iz zaštićenih područja (referenci). Oni moraju odradili (sakupiti) određeni broj 9AFF referenci za pojedini stupanj diplome. Radioveze nije potrebno posebno dokazivati: one se već nalaze u logovima koje su (koje će) poslali aktivatori te su spremljeni u bazu podataka (na serveru).
 5. Aktivatori su radioamaterski operatori koji s radijskom postajom rade iz zaštićenih područja, odnosno, (u pojedinim slučajevima) s njihovih rubnih dijelova. Aktivator koji želi sudjelovati u 9AFF Programu (odnosno, u njegovom programu diploma), treba predočiti posebne dokaze o svojoj aktivnosti:
  • Dokazati da je održao najmanje 44 radioveze iz pojedinog 9AFF područja. Pripadajući log, u ADIF obliku, treba poslati 9AFF Program Manageru (9aff.program.manager(at)gmail.com).
  • Predočiti dokaze o radu iz konkretne 9AFF reference za koju se traži priznanje o aktivnosti (nedvojbene fotografije, ulaznice u Park, pogodan GPS prikaz i sl.).
  • Nakon provjere primljenih podataka, 9AFF Program Manager će ADIF log proslijediti u 9AFF bazu podataka.
  • Ako aktivator, iz bilo kojih razloga ne dostavi dokumentaciju o svojoj aktivnosti, njegove radioveze će se priznati lovcima koji su ga odradili, ali on neće biti uključen u program 9AFF diploma.
 6. Ako neki aktivator, iz bilo kojega razloga ne pošalje svoj log, lovci mogu potvrditi kontakt s konkretnom referencom, šaljući preslik QSL kartice koju je dobio od aktivatora.
 7. Ako tijekom aktivacije operator ne održi potrebnih 44 radioveza, tada njegove veze vrijede lovcima, a on može ponovo aktivirati navedeno 9AFF područje te odraditi broj veza koje mu nedostaju. Kod zahtjeva za priznavanje takve aktivacije, potrebno je naznačiti dan(e) kada je aktivator već radio s te 9AFF reference kako bi se te veze objedinile s vezama iz prve aktivacije ta kao zbirni log pohranile u bazu podataka. Nije ograničeno vrijeme između dvije takve aktivacije.
 8. Za osvajanje pojedinih stupnjeva diplome potrebno je:
  • lovci: održati radioveze s postajama koje su radile iz nekog od zaštićenih područja (9AFF popis)
  • aktivatori: raditi iz određenog broja zaštićenih područja, tj., referenci, kako slijedi:
  Lovci + SWL Aktivatori
  priznanja različite 9AFF reference
  9AFF honor roll 97 50
  9AFF plaketa I 80 40
  9AFF plaketa II 60 30
  9AFF plaketa III 44 20
  I stupanj 30 17
  II stupanj 25 14
  III stupanj 20 11
  IV stupanj 15 8
  V stupanj 10 5
 9. Sva 9AFF priznanja su besplatna i šalju se e-mailom na adresu osvajača (aplikanta) u elektroničkom obliku (*jpg), za lovce (chasers) odnosno za aktivatore (activators).
 10. Plakete i Honour roll mogu biti izrađeni u fizičkom obliku, uz naknadu od 45€. (Izrađeni su na drvenoj podlozi, veličine 23x18cm. Svi podaci nanešeni su u boji na tanku zlatnu ili bijelu aluminijsku foliju (podlogu). Dobro je znati: Mi nememo obvezu snositi troškove slanja plakete do osvajača. Želite li da vam se 9AFF plaketu pošalje poštom (kao preporučena pošiljka), potrebno je dopaltiti za poštarinu. Tada plaketu šaljemo u roku od 7 dana. U slučaju da ne pošaljete iznos potreban za poštarinu, 9AFF plaketa će vam biti dostavljena na neki od dostupnih načina. No, moguće je da tada plaketu nećete dobiti u očekivano vrijeme.). Naknade za prizmamja na drvetu uplaćuju se na klupski račun kod Zagrebačke banke prema sljedećim podacima:

  RK "Hrvatska Flora Fauna"
  Zagreb, Bulićeva 14
  Zagrebačka banka
  IBAN HR8223600001102191367

 11. Ako s neke od 9AFF referenci radi više operatora ali pod zajedničkom pozivnom oznakom, te žele da im se ta aktivnost prizna i kao osobna, pojedinačna aktivnost, tada zajedno moraju načiniti po 44 radioveze za zajedničku pozinu oznaku i 44 radioveze za svakog dodatnog aktivatora.
 12. Ako je aktivnost obavljena udovoljavajući uvjete iz t.5., potrebno je 9AFF Program Manageru dostaviti i skupnu fotografiju operatora a u cilju priznavanja i pojedinačnih aktivnosti.
 13. Aktivatoru se aktivirana 9AFF referenca, poštujući uvjete navedene u t.5., računa i za kategoriju Chasers.
 14. Svoju privrženost 9AFF Programu i prihvaćanje ovih Pravila, svi aktivatori iskazuju tiskanjem (ili ispisom na naljepnici) 9AFF reference na svojim QSL-karticama. Aktivnosti iz zaštićenih područja moraju biti u skladu s naputcima dobivenima od mjerodavnih institucija koje o njima skrbe
 15. Od svih sudionika u 9AFF Programu očekuju se postupci koji će doprinijeti njegovoj promidžbi:
  • jedan osoba (operator), kao lovac, može upotrebljavati samo svoju pozivnu oznaku. Veze koje održi "za drugoga" biti će obrisane.
  • aktivatoru se neće priznati upisane a neodržane radioveze.
 16. Sudjelovanje u 9AFF Programu je dragovoljno, a svi sudionici moraju se pridržavati ovih Pravila.
 17. Nepoštivanje 9AFF Pravila povlači za sobom opomenu a nakon tri opomene i isključenje iz 9AFF Programa. Teže povrede temeljnih načela 9AFF Programa povlače za sobom trajno brisanje iz 9AFF Programa.
 18. O mjerama iz t.17. odlučuje IO Rradiokluba Hrvatska Flora Fauna.

  Rukovodstvo programa Hrvatska Flora Fauna 20.10.2023.